გამოკითხვა დროებით დახურულია.
გსურთ საკუთარი გამოკითხვების შექმნა?
შეაგროვეთ კლიენტების, თანამშრომლების, პოტენციური მომხმარებლებისა და სხვათა მოსაზრებები. უკეთესი გადაწყვეტების მისაღებად გამოიყენეთ თქვენი დასკვნები მონაცემების საფუძველზე.
“უფასო ანგარიშის შექმნაზე” ან Facebook ან Google-ზე დაწკაპუნებით, თქვენ ეთანხმებით გამოყენების პირობებს და კონფიდენციალურობის დებულებას. თქვენ ასევე თანახმა ხართ მიიღოთ ინფორმაცია და შეთავაზებები, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს სერვისებთან ელფოსტის მეშვეობით. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უარი თქვათ ამ ელწერილების მიღებაზე თქვენი "ჩემი ანგარიშის" გვერდიდან.

აკლია თქვენს კომპანიას ძირითადი უპირატესობები?

ადამიანებს უყვართ სამუშაო უპირატესობებით სარგებლობა. გაავრცელეთ გამოკითხვა გასარკვევად, სთავაზობთ თუ არა შეღავათებებს, რომლებიც სასურველია თანამშრომლებისთვისა და პოტენციური კანდიდატებისთვის.

გადაიყვანეთ თქვენი ბიზნესი შემდეგ დონეზე

მიიღეთ წვდომა მძლავრ გადაწყვეტებზე, რაც დაგეხმარებათ სწრაფად მიიღოთ გამოხმაურება თქვენი მომხმარებლების, პოტენციური კლიენტებისა და თანამშრომლებისგან.

Fortune 500-ის სიაში შემავალი კომპანიების 95% ეყრდნობა SurveyMonkey-ის People Powered Data-ს პლატფორმას