D Tento prieskum je momentálne uzatvorený.

Získajte odpovede vďaka prieskumom

Preskúmajte váš cieľový trh

Adresáti SurveyMonkey zahŕňajú milióny ľudí pripravených zúčastniť sa vášho prieskumu.

Ďalšie informácie

Chcete dosiahnuť väčšiu silu a získať viac používateľov?

Získajte naše najsilnejšie nástroje a prijímajte inteligentnejšie rozhodnutia vďaka SurveyMonkey Enterprise.

Ďalšie informácie

98 % spoločností zo zoznamu Fortune 500 spolieha na dáta od ľudí získané s pomocou SurveyMonkey