D Salamat sa iyong interes sa badyet ng lungsod. Ang survey na ito ay sarado. Mangyaring pumunta sa pampublikong pagpupulong sa 747 Market Street sa ika-5 ng hapon sa ika-6, ika-13 at ika-20 ng Nobyembre. Para sa isang libreng interpreter sa anumang pulong ng Tacoma City, mangyaring makipag-ugnay sa TacomaFirst 311 Customer Support sa pamamagitan ng pag-dial 311 sa loob ng mga limitasyon ng Tacoma city o sa 253-591-5000 mula sa Saanman, hindi bababa sa 72 oras bago ang pulong.

Get answers with surveys

Survey your target market

SurveyMonkey Audience has millions of people ready to take your survey.

LEARN MORE

Want more power and multiple users?

Get our most powerful features and make smarter decisions with SurveyMonkey Enterprise.

LEARN MORE

98% of the Fortune 500 rely on SurveyMonkey for People Powered Data