ท่านสามารถสมัครสอบผ่านทาง Website ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบผ่านทาง Website กรุณาเข้ามาลงทะเบียนอีกครั้งในวันเวลาทำการ