D Cuộc khảo sát này hiện đã đóng.

Nhận câu trả lời bằng các khảo sát

Khảo sát thị trường mục tiêu của bạn

SurveyMonkey Audience có hàng ngàn người sẵn sàng làm khảo sát của bạn.

Tìm hiểu thêm

Muốn thêm tính năng mạnh và nhiều người dùng?

Nhận những tính năng mạnh mẽ nhất và đưa ra quyết định khôn ngoan hơn với SurveyMonkey Enterprise.

Tìm hiểu thêm

98% trong số 500 công ty hàng đầu của Mỹ dựa vào SurveyMonkey để có Dữ liệu Khảo sát Quần chúng