D Ova anketa je završena.

Dobijajte odgovore pomoću anketa

Istražite ciljno tržište

SurveyMonkey ima milione korisnika koji su spremni da učestvuju u vašoj anketi.

Saznajte više

Želite li da imate moćnije opcije i funkciju za više korisnika?

Koristite naše najmoćnije funkcije i donosite pametnije odluke pomoću SurveyMonkey Enterprise-a.

Saznajte više

98% kompanija sa liste Fortune 500 se oslanja na SurveyMonkey za dobijanje podataka od ljudi