d הסקר סגור כעת.

צור שאלונים, קבל תשובות

הירשם ללא תשלום
g

מעוניין ביותר עוצמה ומשתמשים?

קבל את התכונות הכי עוצמתיות שלנו, וקבל החלטות חכמות יותר באמצעות SurveyMonkey Enterprise.

למידע נוסף