D

Prepáčte!

Registrácia na Informačný seminár LIFE+ 2011, ktorá sa bude konať na Slovensku dňa 24.3.2011 je ukončená.

Kontaktujte prosím čo najskôr asistentku pre seminár Helenu Čársku (carska@daphne.sk)* aby ste zistili, či nie je možné zúčastniť sa seminára.

* Úlohou asistentky pre seminár LIFE+ je sprostredkovať informácie týkajúce sa výlučne Informačného seminára LIFE+, nie všeobecných informácií o programe LIFE+. V prípade záujmu o všeobecné informácie týkajúce sa programu LIFE+ navštívte webovú stránku LIFE+ na stránke DG Environment.

Get answers with surveys

Survey your target market

SurveyMonkey Audience has millions of people ready to take your survey.

LEARN MORE

Want more power and multiple users?

Get our most powerful features and make smarter decisions with SurveyMonkey Enterprise.

LEARN MORE

99% of the Fortune 500 rely on SurveyMonkey for People Powered Data