d

Prepáčte!

Registrácia na Informačný seminár LIFE+ 2011, ktorá sa bude konať na Slovensku dňa 24.3.2011 je ukončená.

Kontaktujte prosím čo najskôr asistentku pre seminár Helenu Čársku (carska@daphne.sk)* aby ste zistili, či nie je možné zúčastniť sa seminára.

* Úlohou asistentky pre seminár LIFE+ je sprostredkovať informácie týkajúce sa výlučne Informačného seminára LIFE+, nie všeobecných informácií o programe LIFE+. V prípade záujmu o všeobecné informácie týkajúce sa programu LIFE+ navštívte webovú stránku LIFE+ na stránke DG Environment.

Create Surveys, Get Answers

Sign Up FREE
q

Survey your target market

SurveyMonkey Audience has millions of people ready to take your survey.

Learn More
g

Want more power and multiple users?

Get our most powerful features and make smarter decisions with SurveyMonkey Enterprise.

Learn More