d

Съжаляваме!

Регистрацията за информационната среща за LIFE+ 2011, която ще се проведе в България на 24 март 2011 приключи.

Моля, свържете се с Кирил Георгиев на адрес: life.2011.bulgaria@gmail.com* колкото е възможно по-скоро, за да проверите дали все още има останали места за информационната среща.

* Моля, имайте предвид, че LIFE+ асистентът не е „център за справки” по общи въпроси, свързани с LIFE+. Той осигурява само информация, свързана с организацията на тази среща. За допълнителна информация за програмата LIFE+, моля посетете интернет страницата на Комисията по околна среда/ LIFE+.

Create Surveys, Get Answers

Sign Up FREE
q

Survey your target market

SurveyMonkey Audience has millions of people ready to take your survey.

Learn More
g

Want more power and multiple users?

Get our most powerful features and make smarter decisions with SurveyMonkey Enterprise.

Learn More