D

Съжаляваме!

Регистрацията за информационната среща за LIFE+ 2011, която ще се проведе в България на 24 март 2011 приключи.

Моля, свържете се с Кирил Георгиев на адрес: life.2011.bulgaria@gmail.com* колкото е възможно по-скоро, за да проверите дали все още има останали места за информационната среща.

* Моля, имайте предвид, че LIFE+ асистентът не е „център за справки” по общи въпроси, свързани с LIFE+. Той осигурява само информация, свързана с организацията на тази среща. За допълнителна информация за програмата LIFE+, моля посетете интернет страницата на Комисията по околна среда/ LIFE+.

Get answers with surveys

Survey your target market

SurveyMonkey Audience has millions of people ready to take your survey.

LEARN MORE

Want more power and multiple users?

Get our most powerful features and make smarter decisions with SurveyMonkey Enterprise.

LEARN MORE

99% of the Fortune 500 rely on SurveyMonkey for People Powered Data