d Cuộc khảo sát này hiện đã đóng.

Tạo khảo sát, Nhận câu trả lời

Đăng Ký MIỄN PHÍ
g

Muốn thêm tính năng mạnh và nhiều người dùng?

Tải về những tính năng mạnh nhất và thực hiện các quyết định thông minh hơn với SurveyMonkey Enterprise.

Tìm hiểu thêm