This survey is currently closed. Please contact the author of this survey for further assistance.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਗਾਹਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਝਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
"ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ" ਜਾਂ Facebook ਜਾਂ Google 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਪੰਨਾ’ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭੇਜੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

95% Fortune 500 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਾਟਾ ਲਈ SurveyMonkey 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ