Cynllun grantiau i Gymru

 

Cyn cwblhau’r ffurflen, darllenwch y canllawiau ar wneud cais os gwelwch yn dda.

Casglwch yr holl wybodaeth fyddwch ei angen a’i roi mewn fersiwn ‘word’ o’r ffurflen cyn cwblhau’r ffurflen ar-lein hon.

Gellir cael hyd i ganllawiau gwneud cais, ffurflen ‘word’ a chymorth gyda syniadau am weithgareddau yn www.britishscienceassociation.org/welshgrant

*
1. Enw'r ymgeisydd
*
2. Enw'r sefydliad/ysgol
*
3. Cyfeiriad - llinell 1
4. Cyfeiriad - llinell 2
*
5. Tref/Dinas
*
6. Sir
*
7. Côd post
*
8. Rhif ffôn
*
9. Cyfeiriad e-bost
*
10. Côd didoli'r banc
*
11. Rhif y cyfrif
*
12. Teitl y digwyddiad
*
13. Lleoliad
*
14. Dyddiad y digwyddiad
*
15. Disgrifiad o'r digwyddiad arfaethedig a manylion amdano, gan gynnwys ei nodau, ei gynulleidfa darged, sut yr ydych yn bwriadu marchnata eich digwyddiad, a sut y mae'n bodloni'r meini prawf ar gyfer cymhwyso.
*
16. Faint o bobl yr ydych yn gobeithio eu denu i'r digwyddiad?
17. A yw'r digwyddiad hwn wedi cael ei gynnal o'r blaen? Os felly, sut y cafodd ei ariannu?
*
18. A ydych yn gweithio mewn partneriaeth ag unrhyw sefydliadau eraill? Os felly, nodwch hwy a disgrifiwch natur y bartneriaeth.
19. Nodwch gyllideb fras ar gyfer y digwyddiad hwn gan nodi beth y bydd y grant yn ei ariannu.
20. Rhowch fanylion unrhyw arian arall a gafwyd ar gyfer y digwyddiad hwn.
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!