Holiadur Cystadlaethau 2014 / 2014 Competitions Survey

Cyflwyniad / Introduction

 
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal adolygiad o’i holl gystadlaethau.

Fel rhan o’r adolygiad, rydym wedi paratoi'r holiadur hwn a byddwn hefyd yn cynnal grwpiau ffocws i drafod argymhellion yr adolygiad yn nes ymlaen eleni.

Rydym yn gwerthfawrogi pob ymateb, ac mae croeso i chi gysylltu drwy ebostio cystadlu@eisteddfod.org.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych am gynnig sylwadau ychwanegol.

Y dyddiad cau i ymateb i'r holiadur hwn yw 1 Mai.

The National Eisteddfod is undertaking a review of all its competitions.

We have prepared this survey as part of the review and we will also be organising focus groups later this year to discuss the findings of the review.

We welcome all responses, and you can contact cystadlu@eisteddfod.org.uk if you have any questions or additional comments.

The closing date for this questionnaire is 1 May.

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support.
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!