Ankieta dla Rodziców na temat kontaktu ze Szkołą i ich propozycji

 
*
1. Czy otrzymujecie Państwo regularne informacje o postępach i zachowaniu własnego dziecka?
*
2. Czy należałoby zmienić formy przekazywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu?
*
3. Czy są Państwo zadowoleni ze współpracy ze szkołą?
*
4. Co zmieniliby Państwo w zakresie współpracy szkoły z rodzicami?
*
5. Czy są Państwo zainteresowani współpracą ze szkołą?
*
6. Na jakim odcinku pracy szkoły można liczyć na Państwa pomoc?
*
7. Czy mają Państwo zastrzeżenia co do pracy szkoły?
*
8. Jakie formy kontaktów ze szkołą Państwo preferują?
9. Czy mają Państwo propozycje zmian w funkcjonowaniu szkoły? Jeśli tak, to jakie?
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!