Somali Food Business Survey

 
1. Haddaad su’aal qabto ku saabsan fayidhowrka cuntada, mala xidhiidhaa kormeerahaaga caafimaad? Waay aad ula xidhiidhaa ama ula xidhiidhi weydaa?
2. Maxaa kaa caawin kara inaad buundo wanaagsan ka hesho kormeerkaaga caafimaad? Aragtidaadase sidee loo horumarin karaa nidaamka kormeerka?
3. Muhiimad intee le’eg bay leedahay inaad horumariso fahamkaaga qawaaniinta caafimaad ee u degsan dowladda Gobolka iyo tan Magaalada? Maxaase kaa caawin kara inaad si fiican u fahamto xeerka fayidhowrka cuntada?
4. Ma isticmaashay macluumaadka ku qoran shabakada internetka ee Magaalada Minneapolis: tababarada fayidhowrka cuntada ee muuqaalka ah, diiwaanada heerkulka iyo kuwa kormeer-isku-sameynta?
5. Waaxda Caafimaadka ee Minneapolis waxay xiisayneysaa inay aqoonsato oo magacyadooda internetka kusoo qorto ganacsiyada buundooyinka wanaagsan ka hela kormeerada caafiimaad. Maku taageeraysaa fikradan?
6. Sidee jeceshay in aad ku hesho macluumaadka kormeerada iyo kuwa bedqabka (fayi-dhowrka) cuntada?
7. Arigtidaada, maxay Waaxda Caafimaadka ee Minneapolis u baahan tahay in ay horumariso?
8. Waa maxay waxyaabaha ay Waaxda Caafimaadka Minneapolis sida wanaagsan u qabatay?
9. Waa maxay qiimaha ama qadarinta makhaayadaadu (ganacsigaagu) kuu leedahay? Maxayse tahay sababta aad u furatay?
10. 10. Fadlan faahfaahin naga sii makhaayadaada (ganacsigaaga): Cuntooyinka aad iibiso, tirada shaqaalahaaga, iyo tirada kuraasta ama inta qof ee ay makhaayadaada (ganagsigaaga) fadhiisan kara.
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!