Поканете други да добавят коментар
Добавяне на коментар
Скриване на коментарите
Регистрирайте се за безплатен акаунт. Задавайте ваши въпроси и вземайте смели решения.
Затваряне

Години по-късно...като на среща на класа...

Резултати от нашето проучване във връзка с влиянието на пренаталното възпитание върху децата през погледа на родителя години по-късно..