Invite others to add a comment
Add a comment
Hide comments
Затваряне
SIGN UP

Години по-късно...като на среща на класа...

Резултати от нашето проучване във връзка с влиянието на пренаталното възпитание върху децата през погледа на родителя години по-късно..