Question Title

* 1. Máte nejakú zdravotnícku pomôcku?

Question Title

* 2. Viete, na aké zdravotnícke pomôcky máte pri svojej diagnóze nárok?

Question Title

* 3. Koľko eur v súčasnosti doplácate za mesiac za jeden kus/jedno balenie zdravotníckej pomôcky, ktorú používate najčastejšie?

Question Title

* 4. Ak máte zdravotnícku, je váš ošetrujúci lekár ochotný vám ju predpísať?

Question Title

* 5. Prosím, vyplňte nasledujúcu tabuľku. Zaškrtnite políčko/políčka, s ktorými súhlasíte. Vo svojich odpovediach, prosím, najprv uveďte, či danú pomôcku používate. Následne zhodnoťte jej/ich kvalitu, predpísané množstvo a vašu spokojnosť s výškou doplatu.

  Áno, túto pomôcku používam. S kvalitou tejto pomôcky nie som spokojný/á. Predpísané množstvo mi nestačí na celý mesiac. Nie som spokojný s doplatkom.
Obväz, gáza, vata, pomôcky na vlhké hojenie rán (napr. superabsorbenty, mastné tyly, hydrogély, penové obväzy, atď.)
Vložky na ľahký únik moču
Vložky na ťažký únik moču
Podložky pod ležiacich pacientov
Plienkové nohavičky detské
Urinálne vrecká, držiak, pripevňovací pás
Pomôcky pre autokatetrizáciu
Glukomery, testovacie prúžky ku glukomerom
Lancety a lancetové perá
Inzulínové perá a ihly k inzulínovým perám
Inzulínové pumpy a príslušenstvo
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy a iných látok z moču
Glukózový senzor
Stomické a kolostomické vrecká
Urostomické vrecká
Podložky pod stomikov
Čistiace a ochranné prostriedky pre stomikov
Pásy a prídržné prostriedky pre stomikov
Irigačné súpravy pre stomikov
Detské stomické pomôcky
Kompresívne elastické pančuchy - lýtkové
Kompresívne elastické pančuchy - stehenné
Set na liečbu vredov predkolenia
Kompresívne elastické pančuchové nohavice
Kompresívna rukavica
Pomôcky na liečbu lymfedému
Prsné epitézy pooperačné a/alebo silikónové
Obuv ortopedická s diabetickou úpravou
Ortopedické vložky
Ortézy (zápästia, členku, kolenného kĺbu, prstov, lakťa, pleca, trupu a krčnej chrbtice, trupu a panvy)
Bandáž (stehnová, lýtková,...)
Epikondylické pásky
Suspenzory
Príslušenstvo k protézam
Bedrové pásy, pásy prietržové (slabinové, brušné)
Palice (jednoduché, s viacbodovou oporou)
Palice pre nevidiacich
Barly
Podušky, podložky a vankúše antidekubitné
Antidekubitné matrace
Rehabilitačné pomôcky
Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu (vaňové, sprchovacie, na toalety - napr. madlá, vaňové, sprchové stoličky, atď.)
Inhalačné prístroje
Fyzioterapeutické pomôcky a príslušenstvo
Hlasové protézy a príslušenstvo
Ventilačné prístroje (napr. terapia spánkového apnoe, atď.)
Prístroje na meranie zrážanlivosti krvi
Vozík - mechanický, elektrický, príslušenstvo k vozíku
Kočík, príslušenstvo ku kočíku
Zdviháky, polohovacia posteľ
Trojkolesový vozík, príslušenstvo
Načúvacie prístroje
Lupa a/alebo okuliare
Iné

Question Title

* 6. V súvislosti s vašou diagnózou, chýbajú vám nejaké zdravotnícke pomôcky, o ktorých viete, že sú v zahraničí bežne dostupné?

Question Title

* 7. V porovnaní s minulosťou, ako vnímate dostupnosť zdravotníckych pomôcok na Slovensku? (možnosť viacerých odpovedí)

Question Title

* 8. Zaradenie zdravotníckej pomôcky do Kategorizačného zoznamu znamená, že Kategorizačná komisia schválila, čiastočnú alebo úplnú úhradu pomôcky zo zdravotného poistenia. Viete, ako tento proces prebieha a aké všetky subjekty do neho vstupujú?

Question Title

* 9. Ak by ste mali možnosť aktívne sa zapojiť do kategorizačného procesu, boli by ste ochotný/á?

Question Title

* 10. Koľko eur by ste bol/a ochotný/á v budúcnosti doplácať za nasledovné pomôcky? Prosím, uveďte cenu pri tých položkách v tabuľke, ktoré považujete za relevantné pre váš zdravotný stav.

  0 eur 0,1 - 4,99 eur 5 - 9,99 eur 10 - 14,99 eur Viac ako 15 eur
Pomôcky na hojenie rán (obväzy, mastné tyly, gáza, vata,...)
Absorpčné pomôcky na únik moču (inkontinenčné vložky, plienky,...)
Pomôcky pre diabetikov (glukomery, prúžky, lancetové perá, inzulínové pumpy, ihly,...)
Pomôcky pre stomikov (stomické, kolostomické, urostomické vrecká, čistiace prostriedky pre stomikov,...)
Kompresívne pomôcky (kompresívne pančuchy, set na liečbu vredov predkolenia...)
Prsné epitézy
Ortopedická obuv, ortopedické vložky
Ortézy (lakťa, pleca, členka,...)
Palice a barly
Antidekubitné a rehabilitačné pomôcky (matrace, vankúše, podložky,...)
Inhalačné prístroje, hlasové protézy, prístroje na zrážanlivosť krvi
Vozíky mechanické, elektrické
Kočíky a chodúle
Zdviháky, polohovacia posteľ, ...
Načúvacie prístroje
Lupa a okuliare

Question Title

* 11. Ak by ste mali možnosť napísať hodnotenie zdravotníckej pomôcky, ktorú používate a prispieť tak k jej vylepšeniu, zapojili by ste sa?

Question Title

* 12. Diagnóza, kvôli ktorej vám bola predpísaná zdravotnícka pomôcka je:

Question Title

* 13. Ako dlho už máte stanovenú diagnózu?

T