Dotazník pro žáky ZŠ

Question Title

* 1. Něco málo o Tobě:

Question Title

* 2. Něco málo o Tvojí škole (označ prosím, jak často následující věci ve škole děláte):

  Moc ne. Občas. Často.
1. Při vyučování pracujeme ve skupinách s ostatními spolužáky
2. Při vyučování hrajeme hry a děláme různé pokusy.
3. Ve škole můžeme po vyučování chodit na různé kroužky (sportovní, hudedbní...).
4. Učitelé nás berou na výlety (do muzea, na hrady...).
5. Ve škole pro nás pořádají besedy s různými hosty (cestovatelé, sportovci, lékaři...).
6. Učitelé nám dávají možnost pochlubit se výsledky naší práce (výstavy, nástěnky...).
7. Učitelé pravidelně mluví s našimi rodiči.
8. Když mám nějaký problém, nebojím se ho učiteli říct.
9. Když potřebuji, tak se mě učitel zastane.
10. Čas strávený ve škole mě baví a těším se na něj.
11. Se spolužáky jsme kamarádi a vycházíme spolu.
12. Učitelé se snaží, abychom ve třídě byli kamarádi a vycházeli spolu.
13. Když se v hodině nudím, nebo jsem unavený/á, učitelé umí opět získat moji pozornost.
14. Učitelé se zajímají o to, v čem jsem dobrý/á a co se mi daří, a snaží se mi v tom pomoci (počítání, malování...).
15. Pokud nás něco zajímá a chceme se o tom dovědět od učitele/ky více, tak se o tom v další hodině učíme.
16. Doma mluvíme o mých školních úspěších či neúspěších.
17. Moji rodiče vědí, co mi jde nejlíp a co mě baví.

T