Prekvapila Vás pokuta za jazdu po diaľnici, no viete preukázať, že ste v rozhodnom čase mali diaľničnú známku riadne kúpenú? Zapojte sa do našej kolektívnej akcie #BRÁŇME SA SPOLOČNE: ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK.

ČO JE NAŠIM CIEĽOM?
Vo vzťahu k Národnej diaľničnej spoločnosti:
Kolektívna ochrana práv spotrebiteľov, ktorá zabezpečí férové nastavenie systému predaja a evidencie diaľničných známok a úpravu všeobecných obchodných podmienok platných pre kúpu diaľničnej známky, v súlade s platnou legislatívou na ochranu práv spotrebiteľov na Slovensku.
Vo vzťahu k štátu:
V prípade spotrebiteľov, u ktorých bude preukázané, že boli nezákonne pokutovaní, sa zasadíme o zabezpečenie odškodnenia v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ?
Skutkové okolnosti prípadov spotrebiteľov, ktorým bola vyššie uvedeným spôsobom uložená pokuta, sa líšia, preto, prosím, vyplňte nasledujúci formulár. Na jeho základe urobíme vstupnú analýzu Vášho prípadu a následne Vás budeme kontaktovať.
Tento dotazník je súčasťou prieskumu, ktorý nám pomôže danú problematiku zmapovať. Výsledky z neho použijeme pri kolektívnej ochrane práv spotrebiteľov pri kúpe diaľničnej známky.
Vyplnenie dotazníka Vás k ničomu nezaväzuje!
Ak po našej vstupnej analýze budete mať záujem, aby sme Vás v danej veci ďalej zastupovali, zašleme Vám osobitné plnomocenstvo na zastupovanie. Naše služby spotrebiteľom sú bezplatné!

T