KHẢO SÁT THANH NIÊN VỀ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chào mừng bạn đến với "Khảo sát Thanh niên về các Mục tiêu Phát triển Bền vững”. Tham gia khảo sát này, tiếng nói và nguyện vọng của bạn sẽ được phản ánh trong Chiến lược hoạt động dành cho Thanh niên của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Không chỉ vậy, thông tin bạn cung cấp thông qua khảo sát sẽ được ghi nhận và cân nhắc sử dụng trong “Báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững” của Việt Nam tại Diễn đàn Chính trị cấp cao của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững vào tháng 7/2018.

Ý KIẾN CỦA BẠN RẤT QUAN TRỌNG!

* 1. Mục tiêu 1: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi

Đánh dấu vào một ô bạn thấy sát với thực tế

* 2. Mục tiêu 2: Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Đánh dấu vào một ô bạn thấy sát với thực tế

* 3. Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi

Đánh dấu vào một ô bạn thấy sát với thực tế

* 4. Mục tiêu 4: Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

Đánh dấu vào TỐI ĐA 2 Ô bạn thấy sát với thực tế

* 5. Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Đánh dấu 2 ô phù hợp nhất với ý kiến của bạn

Chú ý: “Cơ hội” đề cập dưới đây có thể là về cơ hội học tập, việc làm


* 6. Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người

Nước (để uống và để sinh hoạt) đối với tôi là

* 7. Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người

Đánh dấu một ô bạn thấy sát với thực tế

* 8. Mục tiêu 8: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người

Đánh dấu các ô bạn thấy sát với thực tế

* 9. Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

Đánh dấu vào các ô bạn thấy sát với thực tế

* 10. Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong xã hội

Đánh dấu vào một ô bạn thấy sát với thực tế

* 11. Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng

Đánh dấu vào các ô bạn thấy sát với thực tế

* 12. Mục tiêu 12: Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững

Đánh dấu vào các ô bạn thấy sát với thực tế

* 13. Mục tiêu 13: Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai

Đánh dấu vào một ô bạn thấy sát với thực tế

* 14. Mục tiêu 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

Đánh dấu vào một ô bạn thấy sát với thực tế

* 15. Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất

Đánh dấu vào một ô bạn thấy sát với thực tế

* 16. Mục tiêu 16: Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp

Đánh dấu vào một hoặc nhiều ô bạn thấy sát với thực tế

* 17. Câu hỏi 17: Trước khi thực hiện Khảo sát này, bạn có biết đến các Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030 được ký kết bởi 193 nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào năm 2015?

* 18. Câu hỏi 18: Lựa chọn 3 mục tiêu mà bạn sẵn sàng tham gia vào việc thực hiện mục tiêu đó?

* 19. Độ tuổi của bạn: 

* 20. Bạn tự thấy mình là: 

* 21. Dân tộc:

* 22. Từ khi sinh ra, phần lớn thời gian: 

T