Question Title

Obraz
Szanowni Państwo,

Niniejsze badanie realizowane jest przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.
Celem badania jest sprawdzenie wpływu, jaki mają wymagania w pracy nauczyciela na samopoczucie w kontekście postępującej cyfryzacji polskiej szkoły. Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu drogą internetową anonimowej ankiety.

Prosimy o wypełnienie ankiety osoby, które:
1) są pełnoletnie,
2) pracują w zawodzie nauczyciela od co najmniej 1 roku.

Dziękujemy za Państwa pomoc i poświęcony czas.

Kierownik projektu: mgr Anna Rogala, doktorantka SWPS
Opiekun naukowy: dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS
 

T