Question Title

* 1. Pohlavie?

Question Title

* 2. Vek?

Question Title

* 3. V ktorom meste ste sa aktívne zúčastnili festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2016  (ako prezentujúci)?

Question Title

* 5. Akým spôsobom ste sa tento rok zapojili do programu Noci výskumníkov?

Question Title

* 6. Zhodnoťte kvalitu podujatia v konkrétnych oblastiach:

  výborne veľmi dobre dobre dostatočne nedostatočne
Komunikácia s organizátormi
Priestory
Technické zabezpečenie
Stánky
Občerstvenie
Propagačná kampaň / web, FB

Question Title

* 7. Do akej miery splnila účasť na festivale vedy Noc výskumníkov Vaše očakávania?

Question Title

* 8. Uveďte, ako hodnotíte záujem návštevníkov o festival a úroveň interakcie s nimi:

Question Title

* 9. Plánujete sa aktívne zúčastniť budúceho ročníka festivalu vedy - Európska noc výskumníkov 2017?

Question Title

* 10. Čo by ste odporučili organizátorom pre zlepšenie organizácie budúcoročného podujatia po vecnej a organizačnej stránke?

Ďakujeme Vám za Váš čas a ochotu.Vaše názory a pripomienky sa vynasnažíme maximálne zohľadniť pri príprave ďalšieho ročníka festivalu vedy - Európska noc výskumníkov 2017.

T