Context van deze vragenlijst

Het waterpeil tussen de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en bij stuw Meisevoort nabij Tongelaar gaat omhoog om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Door dit water zo veel mogelijk vast te houden in een droge zomer wordt verdroging van landbouw- en natuurgebieden tegengegaan.

Om de effecten van de peilverandering goed in de gaten te houden heeft het waterschap een monitoringsplan opgezet. In het gebied rondom stuw Egweg/Meisevoort waren al een aantal peilbuizen aanwezig waarmee grondwaterstanden automatisch werden gemeten. Op verzoek van bewoners en bedrijven zijn er extra peilbuizen geplaatst, zowel voor grondwater als oppervlaktewater. De monitoringsgegevens die beschikbaar zijn vanuit het netwerk van peilbuizen in het gebied zijn op deze webpagina te vinden (Link naar het informatieplatform) en zijn voor iedereen inzichtelijk.

Monitoring is een belangrijk onderwerp voor het in beeld brengen van de huidige situatie rond grondwater in het gebied, maar ook om straks de verandering te zien na het realiseren en instellen van het peil bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en het verhogen van de stuw Meisevoort nabij Tongelaar. Het waterschap is daarom erg benieuwd wat uw mening is over het platform. Wij danken u bij voorbaat dat u de tijd neemt om deze korte vragenlijst in te vullen. Het invullen kost 5 á 10 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Klik op de knop "volgende pagina" om de enquête te starten
 
11% of survey complete.

T