Již na počátku října si lidé v krajích zvolí nová zastupitelstva. Deník se rozhodl zjistit, s čím jste ve svém kraji spokojeni, co vás naopak trápí a jak hodnotíte čtyřletou vládu svých
zastupitelů.
Jste spokojeni s dostupností zdravotní péče? Máte v okolí dostatek kulturního a společenského vyžití? A kdyby byla ve vašem okolí naplánována přehrada, souhlasili byste s jejím postavením kvůli budoucímu dostatku vodních zdrojů?
Na tyto a další otázky se vás ptáme v anketě, z níž chceme zjistit, jak jste spokojeni se svým okolím. S výsledky se budete jako obvykle seznamovat na stránkách vašeho Deníku.

Question Title

* 1. Ve kterém kraji žijete?

Question Title

* 2. Jak se změnil život ve vašem kraji za poslední 4 roky?

Question Title

* 3. Které oblasti v kraji by v příštích letech zasloužily větší pozornost a investice do zlepšení? (vyberte až tři možnosti)

Question Title

* 4. Jak se vedení kraje dařilo zvládat situaci s covidem a informovat veřejnost o jednotlivých opatřeních? (známkujte jako ve škole)

Question Title

* 6. V jak velké obci žijete?

Question Title

* 7. Přestěhovali jste se v posledních 4 letech?

Question Title

* 8. Kde bydlíte?

Question Title

* 9. Během koronavirové krize lidé často pomáhali seniorům s nákupy. Jak to bylo ve vašem případě?

Question Title

* 10. Zlepšilo se u vás v posledních letech ovzduší?

Question Title

* 11. Stalo se vám v posledních 4 letech, že vaše dítě nebylo napoprvé přijato do státní mateřské školy, kterou jste preferovali?

Question Title

* 12. Měla by se nějak rozšířit soustava středních škol ve vašem okolí?

Question Title

* 13. Je u vás v obci dostupný obvodní lékař?

Question Title

* 14. Je ve vašem okolí dostupný zubař?

Question Title

* 15. Dokázali byste říct, které nemocnice ve vašem okrese provozuje kraj?

Question Title

* 16. Jste spokojeni s péčí v nemocnicích ve vašem okolí?

Question Title

* 17. Co vám v nemocnicích nejvíc chybí nebo vadí?

Question Title

* 18. Jak daleko od vašeho bydliště je nejbližší lékařská pohotovost?

Question Title

* 19. Je ve vašem okolí dům pro seniory?

Question Title

* 20. Žijete vy sám nebo někdo z vaší nejbližší rodiny v domě pro seniory ve vašem kraji?

Question Title

* 21. Jak byste zhodnotili kvalitu domů pro seniory ve vašem kraji, v nichž jste v posledních 4 letech byli?

Question Title

* 22. Čelí vaše obec vylidňování?

Question Title

* 23. Jaká je nezaměstnanost ve vašem kraji?

Question Title

* 24. Přišel do vašeho kraje v posledních 4 letech nějaký velký zaměstnavatel?

Question Title

* 25. Vzali jste si v posledních 4 letech úvěr?

Question Title

* 26. Pokud ano, kde jste si půjčili?

Question Title

* 27. Jste vy nebo někdo z vašich příbuzných v exekuci?

Question Title

* 28. Jaké veřejné dopravní prostředky jsou ve vaší obci dostupné? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Question Title

* 29. Uvítali byste posílení veřejné dopravy?

Question Title

* 30. Co by měl kraj u veřejné dopravy zajistit především?

Question Title

* 31. Je ve vaší v obci zavedeno rezidentní parkování?

Question Title

* 32. Jak hodnotíte stav silnic ve vašem okolí?

Question Title

* 33. Volal/a jste v uplynulých 4 letech policii?

Question Title

* 34. Cítíte se bezpečně?

Question Title

* 35. Co by se mělo změnit, abyste se cítili bezpečněji? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Question Title

* 36. Řešili jste v uplynulých 4 letech něco na krajském úřadě?

Question Title

* 37. Čeho máte ve svém bezprostředním okolí nedostatek? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Question Title

* 38. Je ve vašem okolí dostatek lesů?

Question Title

* 39. Došlo ve vaší obci či části obce k omezování použití vody?

Question Title

* 40. Řešil/a jste následky povodní?

Question Title

* 41. Pokud by ve vašem okolí měla vzniknout nová přehrada, souhlasil/a byste s její stavbou?

Question Title

* 42. Jaké kulturní instituce jsou ve vaší obci v provozu alespoň jednou týdně? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Question Title

* 43. Které z následujících zařízení ve vaší obci lze navštívit alespoň třikrát týdně? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Question Title

* 44. Vede v okolí vašeho bydliště cyklostezka?

Question Title

* 45. Které z následujících sportovních zařízení lze ve vaší obci využívat? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Question Title

* 46. Které volnočasové aktivity pro děti a mládež se ve vaší obci dlouhodobě nabízejí? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Question Title

* 47. Které sportovní aktivity pro děti a mládež u ve vaší obci funguji? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Question Title

* 48. Poskytl kraj v uplynulých 4 letech nějakou podporu pro rozvoj nabídky sportovních aktivit dětí a mládeže ve vaší obci?

Question Title

* 49. Jak daleko od bydliště máte nejbližší obchod s potravinami?

Question Title

* 50. V jakém typu obchodů nejčastěji nakupujete potraviny?

Question Title

* 51. Musíte na nákupy oblečení či elektroniky vyrazit do většího města?

Question Title

* 52. Jakou stranu jste volili v posledních krajských volbách?

Question Title

* 53. Zaznamenal jste nějakou úplatkářskou kauzu na kraji v uplynulých 4 letech?

Question Title

* 54. Měly by být kraje zrušeny?

Question Title

* 55. Jaké je vaše pohlaví?

Question Title

* 56. Kolik je vám let?

Question Title

* 57. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Question Title

* 58. Jaký je váš čistý měsíční příjem?

Question Title

* 59. Kde jste se o tomto dotazníku dozvěděli?

0 of 59 answered
 

T