Hội thảo chuyên ngành truyền thông - Tiếp thị

Mời bạn đăng ký tham dự hội thảo

Question Title

* 1. Thông tin cá nhân (Nếu đã là hội viên thì chỉ cần điền tên và email)

Question Title

* 2. Bạn đã là hội viên của VMCC chưa?

Question Title

* 3. Dành cho các bạn mới lần đầu tham dự : Chuyên môn mà bạn muốn quan tâm (Tùy chọn)

Question Title

* 4. Đăng ký tham gia Hội viên chính thức (Đã là hội viên xin bỏ qua)

T