Để được hỗ trợ dịch thuật, vui lòng liên hệ Kelsey.Bang-Olsen@snoco.org.

Hãy giúp chúng tôi hiểu đại dịch COVID-19 đang tác động đến bạn như thế nào bằng cách hoàn thành cuộc khảo sát ẨN DANH trước 15 tháng 1, 2021

Question Title

* Trước đại dịch, bạn đã đến thăm trung tâm dành cho người cao tuổi bao lâu rồi?

Question Title

* Trong tháng qua, bạn có rời nhà thường xuyên không?

Question Title

* Điều nào mô tả chính xác nhất người bạn sống cùng?

Question Title

* Bạn có thú cưng không?

Question Title

* Bạn có sống trong hạt Snohomish không?

Question Title

* Mã vùng của bạn là gì?

Question Title

* Bạn có khuyết tật nào không?

Question Title

* Vui lòng cho biết bạn thuộc giới tính nào:

Question Title

* Vui lòng cho biết bạn thuộc chủng tộc và/hoặc dân tộc nào:

Question Title

* Vui lòng cho biết số tuổi:

T