Bạn/tổ chức của bạn có quan tâm đến việc trở thành một phần trong nỗ lực toàn quận nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, tạo việc làm được trả lương cao dễ tiếp cận và bảo vệ môi trường của chúng ta ở Quận Cam không? Nếu vậy, chúng tôi rất muốn nghe từ bạn! 
 
Lý lịch: Quỹ phục hồi kinh tế cộng đồng, hay CERF, được thành lập bởi Tiểu bang California để giúp các khu vực địa phương xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế. CERF là một sáng kiến mới sẽ hỗ trợ các cộng đồng xây dựng lộ trình khu vực ưu tiên tạo việc làm dễ tiếp cận, được trả lương cao trong các ngành công nghiệp bền vững. 
 
Có hai giai đoạn đối với CERF, Giai đoạn I/Lập kế hoạch và Giai đoạn II/Thực hiện; chúng tôi hiện đang trong Giai đoạn Lập kế hoạch. Là một phần trong giai đoạn lập kế hoạch của chúng tôi, Quận Cam đã thành lập Tổ chức Hợp tác Chuyển đổi Đường cao tốc CERF (HRTC) chịu trách nhiệm phát triển lộ trình cho Nền kinh tế Đường cao tốc ở Quận Cam. Nền kinh tế Đường cao tốc là nền kinh tế đạt được tăng trưởng kinh tế, công bằng kinh tế, thịnh vượng chung và môi trường trong sạch.  
 
Các mục tiêu của CERF bao gồm tạo ra một nền kinh tế với: 
1. Công việc được trả lương cao và sự giàu có của địa phương 
2. Đa dạng ngành nghề 
3. Phúc lợi cộng đồng và kinh tế 
4. Công nghiệp thân thiện với môi trường  
 
Cuộc khảo sát này sẽ mất 10-15 phút để hoàn thành và sẽ giúp CERF HRTC của Quận Cam hoàn thành quy trình lập bản đồ các bên liên quan toàn diện, quy trình này sẽ được sử dụng để giúp Cộng tác viên hiểu rõ hơn ai/tổ chức và đơn vị nào có thể tham gia vào quá trình lập kế hoạch và/hoặc thực hiện cố gắng. Dựa trên những gì chúng tôi tìm hiểu được thông qua cuộc khảo sát này, chúng tôi sẽ liên hệ với các bên liên quan để tham gia vào giai đoạn lập kế hoạch và/hoặc thực hiện. Nếu bạn có liên quan hoặc biết các bên liên quan tích cực ở Quận Cam có thể góp phần tạo ra nền kinh tế Đường cao tốc và/hoặc hưởng lợi từ đó, vui lòng hoàn thành bản khảo sát bên dưới. Chúng tôi đang thu thập câu trả lời khảo sát cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.  
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về CERF, vui lòng gửi email tới cerf@ocbc.org.  
 
Xin cảm ơn! 

Question Title

* 1. Họ và tên

Question Title

* 2. Địa chỉ email

Question Title

* 3. Chức danh hoặc vai trò của bạn là gì? Nếu không có, hãy trả lời N/A.

Question Title

* 4. Tên tổ chức/ đơn vị bạn đại diện.

Question Title

* 5. Địa chỉ đường phố của đơn vị. Nếu không có, hãy trả lời N/A.

Question Title

* 6. Thành phố nơi tổ chức/đơn vị tọa lạc. Nếu không có, hãy trả lời N/A.

Question Title

* 7. Mã zip nơi đặt đơn vị. Nếu không có, hãy trả lời N/A.

Question Title

* 8. Liên kết đến trang web của tổ chức/đơn vị

Question Title

* 9. Liên kết/tên cho bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội.

Question Title

* 10. Lĩnh vực nào mô tả TỐT NHẤT tổ chức/đơn vị của bạn?

Question Title

* 11. (Những) lĩnh vực nào khác áp dụng cho tổ chức/đơn vị của bạn? (Vui lòng kiểm tra tất cả những gì áp dụng.)

Question Title

* 12. Hãy mô tả công việc của tổ chức/đơn vị của bạn qua một vài câu.

Question Title

* 13. Tổ chức/đơn vị của bạn phục vụ cộng đồng/cộng đồng địa lý nào? (Vui lòng chọn tất cả những gì áp dụng.)

Question Title

* 14. Bạn cũng làm việc bên ngoài Quận Cam?

Question Title

* 15. Tổ chức/đơn vị phục vụ cộng đồng/đơn vị hoặc nhóm nào? Vui lòng nêu cụ thể chẳng hạn như (các) nhóm chủng tộc/dân tộc cụ thể, trẻ nhỏ, thanh niên, người cao tuổi, nhóm bản địa, chủ doanh nghiệp nhỏ, cựu chiến binh, lãnh đạo ngành, v.v..

Question Title

* 16. Bạn nghĩ bạn hoặc tổ chức/đơn vị có thể đóng vai trò gì trong việc tạo ra Nền kinh tế đường cao tốc? Nền kinh tế Đường cao tốc là nền kinh tế đạt được tăng trưởng kinh tế, công bằng kinh tế, thịnh vượng chung và môi trường trong sạch.

Question Title

* 17. Làm thế nào để xem tổ chức của bạn được định vị trong lĩnh vực bạn hoạt động? Có một hoặc hai chiến thắng hoặc thành tích gần đây có thể liên quan đến việc phát triển Nền kinh tế đường cao tốc ở Quận Cam không?

Question Title

* 18. Bạn có muốn nhận thông tin cập nhật và/hoặc được kết nối với quy trình CERF không?

Question Title

* 19. Có tổ chức/đơn vị nào khác mà bạn nghĩ cũng nên tham gia vào quá trình này không?

T