Cảm ơn bạn tham gia cuộc khảo sát này

Kính gửi thành viên cộng đồng Khu Phố Tàu Quốc Tế (CID),

Kể từ năm 2016, chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát về an toàn công cộng trong CID để theo dõi nhận thức của cộng đồng về an toàn công cộng. Vì chúng tôi đã bắt đầu thích nghi với môi trường sau đại dịch, chúng tôi đang tiến hành cuộc khảo sát này một lần nữa để hiểu mọi thứ đã thay đổi như thế nào từ đầu năm 2021 đến quý đầu tiên của năm 2022. Kết quả khảo sát sẽ định hướng cho các nỗ lực cải thiện an toàn khu vực lân cận.

Tiếng nói của bạn rất quan trọng và chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của bạn về sự an toàn của khu vực lân cận này.

Bản khảo sát này có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, và tiếng Việt. Chúng tôi cũng đang phân phối các bản khảo sát bằng ba ngôn ngữ này cho các tòa nhà dân cư và doanh nghiệp. Nếu bạn muốn bản sao giấy của riêng bạn để phân phối, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Nếu bạn đang điền vào bản khảo sát này qua trang mạng, xin lưu ý rằng những người trả lời đã chia sẻ các vấn đề với trang browser Mozilla Firefox. Chúng tôi khuyên bạn nên điền khảo sát bằng một browser khác như Google Chrome, Internet Explorer, hoặc Safari.

Cecilia Liang, Điều Phối Viên An Toàn Công Cộng Của CID sẽ phân tích kết quả khảo sát và báo cáo lại cho bạn trong những tháng tới.

Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. Hãy liên hệ với Cecilia Liang, Điều Phối Viên An Toàn Công Cộng Của CID (cecilial@seattlechinatownid.com) nếu bạn có thắc mắc.

T