Kısaca “Sağlık çalışanının kişisel değerleri nedeniyle belli bir sağlık hizmetini sunmayı reddetmesi” şeklinde tanımlanabilecek olan ‘Vicdani ret’ kavramı, günümüzde sağlık hizmetleri içinde giderek önem kazanan bir tartışma alanı oluşturmaya başlamıştır. Kimi hekimler kişisel değerlerini gerekçe göstererek bazı tıbbi uygulamaları yapmamaya hakları olduğunu ileri sürmektedir.

Bu çalışmanın amacı, ‘Vicdani ret’ kavramı hakkında geleceğin hekimlerinin düşünce ve tutumlarını öğrenmektir.

Anket toplam 20 sorudan oluşmaktadır ve yaklaşık 10 ila 12 dakikada tamamlanabilmektedir.

Anketi doldurmanız çalışmaya onam verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır.

Çalışmaya katılmamanız eğitiminizi hiçbir biçimde etkilemeyecektir.

Verilerin gizliliğini korumak bütünüyle araştırmacıların sorumluluğundadır.

Araştırma için BUÜTF Araştırma Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (28/12/2020 - 718). 

Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

Prof.Dr. M. Murat Civaner              
Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik AD            
mcivaner@uludag.edu.tr   
 
Eylül Yalçınkaya
Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Dönem IV öğrencisi
eylulyalc@gmail.com 

            

Question Title

* 1. Cinsiyetiniz

Question Title

* 2. Eğitim gördüğünüz tıp fakültesi

Question Title

* 3. Kaçıncı sınıftasınız?

Question Title

* 4. Yaşamınızın büyük bölümünü geçirdiğiniz yer

Question Title

* 5. Mezun olduğunuz lise (Lise eğitiminizin çoğunluğunu aldığınız yer)

Question Title

* 6. Tıp fakültesini seçme nedenleriniz (Birden fazla işaretlenebilir)

Question Title

* 7. Aldığınız Tıp Etiği / Deontoloji eğitimi içinde aşağıdaki konulardan hangileri yer alıyordu? (Birden fazla işaretlenebilir)

Question Title

* 8. Tıp eğitimi aldığınız süreçte hasta ya da yakınları tarafından size yönelen sözlü şiddete maruz kaldınız mı?

Question Title

* 9. Tıp eğitimi aldığınız süreçte hasta ya da yakınları tarafından size yönelen fiziksel şiddete maruz kaldınız mı?

Question Title

* 10. Sağlık hakkına dair düşüncelerinizi aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

Question Title

* 11. Sizce aşağıdaki cümlelerden hangisi/hangileri hekimlik mesleğinin kapsamına girmektedir? (Birden fazla işaretlenebilir)

Question Title

* 12. Aşağıdaki ifadelerden sizin için uygun olanı işaretleyiniz (Birden fazla işaretlenebilir).

Question Title

* 13. Sizce hekimlerin kendi ahlaki değerleri, kültürleri ya da inançlarına ters düşebilecek tıbbi girişimleri reddetme hakkı olmalıdır? 

Question Title

* 14. Sizce vicdani ret hakkı olursa, hekim; (Birden fazla işaretlenebilir)

Question Title

* 15. Vicdanen yanlış olduğunu düşündüğüm bir tıbbi uygulamada bulunmam istenirse;

Question Title

* 16. Meslek ahlakı kurallarında, vicdanınıza göre hareket etmeniz halinde sizi ve işinizi güvence altına alacak düzenlemeler bulunmalı mı?

Question Title

* 17. Varsa dini inancınız günlük yaşamınızda ne kadar belirleyicidir?
(Dini inancınız yoksa sonraki soruya geçiniz.)
1 = Dini inancım günlük yaşantımda hiç belirleyici değildir.
10 = Yaşamımı dini inancımın gerektirdiği tüm kuralları dikkate alarak belirlerim.

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 18. Dini inancınız / inançsızlığınız yapacağınız tıbbi uygulamalarda ne kadar belirleyici olur?
0 = Dini inancım/ inançsızlığım hangi tıbbi uygulamayı yapacağım hangisini yapmayacağım konusunda hiçbir biçimde etkili olmaz.
10 = Dini inancıma aykırı hiçbir tıbbi uygulamayı yapmam.

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 19. Aşağıdaki ifadelere katılım düzeyinizi belirtiniz (İlgili dalın uzmanı olduğunuzu varsayarak).

  Evet Emin değilim Hayır
Burun estetiği talebini karşılarım.
İsteğe bağlı meme estetiği talebini karşılarım.
Kalça estetiği talebini karşılarım.
Vulva estetiği talebini karşılarım.
Yağ aldırma talebini karşılarım.
Boy uzatma talebini karşılarım.
En alt kaburga kemiğini aldırma talebini karşılarım.
Göz rengini değiştirme talebini karşılarım.
Dili ikiye ayırma talebini karşılarım.
Sünnet edilme talebini karşılarım.
Cinsiyet değiştirme operasyonu talebini karşılarım.
Travesti hastaya hizmet sunarım.
Eşcinsel hastaya hizmet sunarım.
Hymen onarımı talebini karşılarım.
Kısırlaştırma operasyonu talebini karşılarım.
İsteğe bağlı (10 haftaya kadar) gebelik sonlandırma talebini karşılarım
10 haftadan büyük fetüste konjential anomali varsa ailenin talebiyle gebeliği sonlandırırım.
Cinsel saldırıya bağlı gebelik sonlandırma talebini karşılarım (20 haftaya kadar).
Doğum kontrol yöntemlerini reçete eder ve uygularım (doğum kontrol hapı, RİA, kondom gibi)
(Yasal olduğunu varsayarak) Ötanazi talebini karşılarım.
Organ nakli yaparım.
Domuz kaynaklı kalp kapağı takarım.
Karşı cinsin genital muayenesini yaparım.
Oruçlu iken karşı cinsteki hastaya dokunmamı gerektirecek tıbbi işlemleri yaparım.
Farklı etnik kökenden insanlara hizmet sunarım.
Farklı etnik kökenden göçmenlere hizmet sunarım.
Alkol komasına girmiş hastaya hizmet sunarım.
Terörist olduğundan kuşkulandığım yaralıya acil hizmet sunarım.

Question Title

* 20. Eklemek istedikleriniz:

0 / 20 yanıtlandı
 

T