2020 har varit ett ovanligt år för många. För att minska spridningen av coronaviruset har vi ombetts att avstå från en del saker som vi annars kanske brukade göra. Men vissa av de förändringar vi har gjort har också fått positiva effekter på klimatet.

Hur har det varit för dig? Hur har du upplevt förändringarna i din vardag?

Genom att svara på enkäten ”Vad gjorde du inte 2020?”  hjälper du forskare på vägen att förstå hur vi ska hantera utmaningarna med klimatförändringarna.
Vem är du?

Question Title

* 1a. Jag identifierar mig som:

Question Title

* 1b. Hur gammal är du?

För att minska smittspridningen har vi uppmanats att hålla avstånd till varandra och att tvätta händerna oftare och mer noga.

Question Title

* 2a. Höll du avstånd till andra människor utanför ditt hem?

Question Title

* 2b. Hur upplevde du att hålla avstånd till andra människor?

Question Title

* 2c. Om du vill får du gärna förklara ditt svar lite mer:

Question Title

* 3a. Tvättade du dina händer oftare och mer noga?

Question Title

* 3b. Hur upplevde du att tvätta händerna oftare och mer noga?

Question Title

* 3c. Om du vill får du gärna förklara ditt svar lite mer:

För att minska smittspridningen har vi uppmanats att undvika platser där flera personer samlas inomhus som t ex affärer, restauranger, inomhusgym, konserthallar, biografer och teatrar.

Question Title

* 4a. Undvek du icke-nödvändiga besök till affärer?

Question Title

* 4b. Vad gjorde du istället?

Question Title

* 4c. Hur upplevde du förändringen?

Question Title

* 4d. Om du vill får du gärna förklara ditt svar lite mer:

Question Title

* 5a. Undvek du restauranger, caféer och barer?

Question Title

* 5b. Vad gjorde du istället?

Question Title

* 5c. Hur upplevde du förändringen?

Question Title

* 5d. Om du vill får du gärna förklara ditt svar lite mer:

Question Title

* 6a. Undvek du att besöka inomhusgym och andra träningslokaler?

Question Title

* 6b. Vad gjorde du istället?

Question Title

* 6c. Hur upplevde du förändringen?

Question Title

* 6d. Om du vill får du gärna förklara ditt svar lite mer:

Question Title

* 7a. Undvek du att gå på konsert, bio och teater?

Question Title

* 7b. Vad gjorde du istället?

Question Title

* 7c. Hur upplevde du förändringen?

Question Title

* 7d. Om du vill får du gärna förklara ditt svar lite mer:

För att minska smittspridningen har vi uppmanats att – om möjligt – studera eller arbeta hemifrån.

Question Title

* 8a. Studerade eller arbetade du hemifrån?

Question Title

* 8b. Hur upplevde du att studera eller arbeta hemifrån?

Question Title

* 8c. Om du vill får du gärna förklara ditt svar lite mer:

För att minska smittspridningen har vi uppmanats att undvika onödiga resor framförallt utomlands.

Question Title

* 9a. Hur ofta brukade du semestra utomlands innan pandemin?

Question Title

* 9b. Avstod du från att semestra utomlands under pandemin?

Question Title

* 9c. Vad gjorde du istället?

Question Title

* 9d. Hur upplevde du förändringen?

Question Title

* 9e. Om du vill får du gärna förklara ditt svar lite mer:

Question Title

* 10a. Hur ofta brukade du resa utomlands i arbetet eller studierna innan pandemin?

Question Title

* 10b. Undvek du arbets- eller studieresor utomlands under pandemin?

Question Title

* 10c. Vad gjorde du istället?

Question Title

* 10d. Hur upplevde du förändringen?

Question Title

* 10e. Om du vill får du gärna förklara ditt svar lite mer:

På grund av coronapandemin avstod vi från en hel del saker under 2020.

Question Title

* 11a. Vad tyckte du kändes lättast att avstå ifrån?

Question Title

* 11b. Vad kändes svårast att avstå ifrån 2020?

Question Title

* 11c. Vad var det roligaste du gjorde år 2020 som du inte skulle ha gjort om allt hade varit ”som vanligt”?

Om du vill få du gärna svara på en sista fråga som handlar om framtiden.

Question Title

* 12a. Finns det någon berättelse som du tycker ska få inspirera framtiden? 
Det kan till exempel vara en bok, film, teater eller sångtext, men den behöver inte handla om framtiden.

Question Title

* 12b. Motivera gärna varför du valde just den!

Question Title

* Jag godkänner att mina svar får användas för vetenskaplig forskning och i konstnärliga sammanhang. Inlämningen är frivillig. Observera att det inte går att återta inskickade svar. För att vara säker på att ingen annan kan se dina svar ska du stänga av webbläsaren efter du fyllt i svaren. Stockholms universitet kommer att ansvara för lagring av det insamlade materialet, frågesvar och berättelser. All data kommer att vara tillgänglig för både dagens och framtidens forskare. Läs mer om projektet här.

T