Vi er avhengige av din tilbakemelding!

Question Title

* 1. Yrkesgruppe

Question Title

* 2. Hvordan synes du seminaret har fungert i forhold til målsettingen?

Question Title

* 3. Hvordan synes du det faglige nivået på seminaret har vært?

Question Title

* 4. Er det forhold ved seminaret som har vært særdeles bra?

Question Title

* 5. Er det forhold ved seminaret som har vært mindre bra?

Question Title

* 6. Andre kommentarer? Tips til tema til neste år?

T