Question Title

* 1. Ticari bir kullanıcı olarak, uluslararası ticari anlaşmalarda arabuluculuğu ne sıklıkla kullanırdınız ya da size ne sıklıkla tavsiye edildi?

Question Title

* 2. Uluslararası ticari uyuşmazlıklarda tarafların anlaşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmeyi denemiyor olmalarının sebeplerinizi sıralayınız.

Question Title

* 3. Uluslararası ticari sözleşmelere arabuluculuk klozunu ne sıklıkla koyarsınız?

Question Title

* 4. 1958 New York anlaşması (Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi anlaşması) gibi Arabuluculuk anlaşmalarının da uygulanmasını sağlayacak global bir yasal düzenleme olsaydı sözleşmelerde arabuluculuk klozuna daha sıklıkla yer vermeye istekli olur muydunuz?

Question Title

* 5. Tarafların nitelikli bir arabulucu bulma konusundaki yetersizlikleri arabuluculuk uygulamasına ne sıklıkla engel olur?

Question Title

* 6. Farklı yargısal alanlardan taraf ya da taraflarla olan uluslararası ticari uyuşmazlıklarınızda, arabuluculuk sonunda yaptığınız anlaşmanın “NYC” benzeri bir anlaşma ile global ölçekte uygulanabilir olmasını sağlayan yasal düzenlemenin mevcudiyeti halinde arabuluculuğa başvurmakta daha istekli hale gelir ya da arabuluculuğa yöntemini kullanma sayınız artar mıydı?

Question Title

* 7. Arabuluculuk anlaşmalarının global ölçekte uygulanabilirliğini sağlayan bir anlaşma olsaydı taraflar;

Question Title

* 8. Uluslararası uyuşmazlıklarda, arabuluculuk sonunda düzenlediğiniz “Arabuluculuk Anlaşmasına” yönelik yetersizlik, zorlama veya hile (hata hile ikrah) sebeplerine dayalı itirazlara ne sıklıkta karşılaşırsınız?

Question Title

* 9. Arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilirliğini sağlayan küresel bir düzenlemenin anlaşmaya dair koruma şartları içermesi halinde bu yönteme başvurmakta daha az mı gönüllü olurdunuz?

Question Title

* 10. Arabuluculuk anlaşmasındaki şartların yerine getirilmemesi nedeniyle yerel yasa uyarınca genel sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere hiç mahkemeye başvurmak zorunda kaldınız mı?

Question Title

* 11. Gerekçeli kararın geçersizliği ya da uygulanabilir olmaması durumunda New York konvansiyonunun 5. Maddesine uygun olarak sınırlı savunmaları da içeren arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilirliğini sağlayan yeknesak bir global işleyişi tercih eder misiniz?

Question Title

* 12. Şirketinizde kaç çalışanınız var?

Question Title

* 13. Arabuluculuk anlaşmalarının icra edilmesini sağlama konusunda farklı fikirleriniz var mı?

Question Title

* 14. Şirketiniz hangi iş dalında hizmet verebilir?

Question Title

* 15. Şirketteki göreviniz nedir?

Question Title

* 16. Sözleşmelerde bulunan arabuluculuk klozuna bağlı olarak kaç arabuluculuk yaptınız?

Question Title

* 17. Şirketiniz son 12 ay içinde, farklı ülkelerde yerleşik bir ya da daha fazla tarafı olan kaç uluslararası arabuluculuk anlaşmasında yer almıştır?

Question Title

* 18. Şirketiniz son 12 ay içinde, ulusal ya da aynı ülke sınırları içerisinde yerleşik olup,  bir ya da daha fazla tarafı olan kaç arabuluculuk anlaşmasında yer almıştır?

Question Title

* 19. Şirket merkeziniz nerededir?

T