Nau mai, haere mai

Tēnā koe, e mihi atu ana ki a koe mō tō tautoko mai i Te Rautaki Reo o Whakatōhea.

Ko te whāinga o te uiui nei he arotaki i te pukenga reo me te kaha whakamahinga o te reo i ngā kāinga, marae, kura me te hapori whānui.  He whakaatu i te tauāwhi me ngā tāpaetanga ki te whakarauora, ki te whakapakari i te reo Māori i roto i a Whakatōhea.

Ko te uiui nei mō ngā uri katoa o Whakatōhea ki te whakaputa whakaaro, ahakoa Toheiti mai, Tohenihorau mai rānei.  Inā kua tīmatahia, kāore anō rānei kia tīmatahia e koe tō hīkoi i te ara reo Māori, he hiahia nō mātou wāu nā whakaaro.  Inā he kaupapa whai tikanga te reo Māori ki a koe, kore rānei wāna take, he hiahia nō mātau wāu nā whakaaro.  He mea nui kia tūmataiti ngā kohinga whakaaro ā tēnā, ā tēnā, e taea ai te waihanga i Te Rautaki Reo o Whakatōhea mā ngā uri o Whakatōhea me te hapori whānui.

Tēnā, kia kaha te āki i ngā hoa me ngā whanaunga o Whakatōhea ki te tautoko i tēnei uiuinga kia whānui ake te titiro ki te whakamahinga o te reo i roto i ngā kāinga, marae, kura me te hapori whānui.

Ngā mihi.

T