Welcome!

Sau năm đầu tiên làm Chủ chăn Giáo phận và hoàn tất việc thăm viếng tất cả các Giáo xứ, nay Đức Cha Konderla bắt đầu tiến hành việc xác định các ưu tiên và đề ra một hoạch định mục vụ chung cho Giáo phận Tulsa và miền Đông Oklahoma.

Đức Giám Mục cùng các cộng sự viên trong Ban Hoạch Định do ngài thiết lập trân trọng quan điểm và sự góp ý của mọi thành viên trong Cộng đoàn Dân Chúa. Các ngài mong được lắng nghe sự khôn ngoan của quí vị để có thể xác định và tập trung vào những lãnh vực thiết yếu nhất cho đời sống đức tin của Cộng Đồng Công Giáo chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn quí vị và mong quí vị vui lòng dành ra 10 phút để cho biết ý kiến về các câu hỏi sau đây. 
   

T