Question Title

* 1. V ktorých krajinách pôsobíte, resp. chystáte sa pôsobiť?

Question Title

* 2. Využívate alebo ste v minulosti využívali služby prekladateľskej agentúry?

Question Title

* 3. Aké kritériá sú pre Vás v súvislosti s prekladmi dôležité?
(Zaškrtnite jednu alebo dve možnosti)

Question Title

* 4. S akými problémami sa v súvislosti s prekladmi, resp. prekladateľskými agentúrami stretávate?

Question Title

* 5. Čo by Vám najviac zjednodušilo prácu pri prekladoch (v spolupráci s agentúrou)?

Question Title

* 6. Vaše kontaktné údaje:
(Sú potrebné, aby Vás mohla prekladateľská agentúra Translata kontaktovať s relevantnou ponukou)

T