Trajnimi “Strategji komunikimi dhe marrëdhënie me mediet” mbahet më 22 dhe 23 prill 2015, sallën e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Agjendën e trajnimit mund ta shkarkoni në faqen e internetit të KCSF-së www.kcsfoundation.org. Trajnimi mbahet në gjuhën shqipe dhe ofrohet falas. Të drejtë aplikimi kanë vetëm përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile aktive në Kosovë.

Afati i fundit për aplikim është të mërkurën, më 15 prill 2015, ora 12:00.

Për t'u regjistruar, ju lutem plotësoni formularin në vazhdim.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

T