Mesto Nitra pripravuje dobrovoľné celoplošné testovanie. Predbežný termín je stanovený na 8. až 10. januára 2021.

Testovanie zvládneme len s vašou pomocou. Na jeho zabezpečenie potrebujeme odborných aj neodborných pracovníkov - zdravotníkov aj administrátorov. 

Zabezpečíme ochranné pomôcky aj stravu a občerstvenie. Zároveň ponúkame odmenu:
- administratívnym pracovníkom paušálne 50 EUR za deň,
- zdravotníkom 15 EUR za hodinu.

Prosíme, vyplňte tento stručný dotazník a pomôžte nám zachrániť ľudské životy!

Ďakujeme.

Question Title

* 1. Meno

Question Title

* 2. Priezvisko

Question Title

* 3. e-mailová adresa

Question Title

* 4. Telefónne číslo

Question Title

* 5. Akým spôsobom nám viete pomôcť?

Question Title

* 6. V ktoré termíny môžete pomáhať?

Question Title

* 7. Ako to bude s odmenou?

Question Title

* 8. Poznámka

Question Title

* 9. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307
- v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,
- na účel evidencie osôb zapojených do plošného testovania na Covid-19 v meste Nitra.

Uvedomujem si, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, čo nemá vplyv na spracovanie mojich osobných údajov v čase pred odvolaním tohto súhlasu.


0 of 9 answered
 

T