Trang giới thiệu về nghiên cứu và đồng ý tham gia nghiên cứu

Xin chào các bạn!

Chương trình hoạt động vì môi trường: “Tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ” của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và dân số (CCIHP) mong muốn tìm hiểu nhận thức, thái độ và quan niệm về tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ của các bạn, những người tham gia giao thông tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

Mong bạn dành 5- 10 phút để hoàn thành nghiên cứu này!

Sự tham gia điền phiếu của các bạn hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện. Những thông tin sẽ chỉ được sử dụng cho nghiên cứu và sẽ được giữ bí mật. Sự đóng góp của các bạn sẽ góp phần cho việc xây dựng một môi trường không khí trong lành và đảm bảo sức khỏe khi tham gia giao thông.

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA KHẢO SÁT: BÍ MẬT, VÔ DANH, KHÔNG GÂY HẠI VÀ TỰ NGUYỆN

NGHIÊN CỨU CHỈ ÁP DỤNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐIỀU KHIỂN XE GẮN MÁY TRONG 3 THÁNG QUA TẠI VIỆT NAM
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cuộc khảo sát, bạn có thể liên hệ người phụ trách theo email hoặc điện thoại như sau: Chị Đinh Phương Nga - Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) – Điện thoại: 04 3577 0261 (máy lẻ: 32) – Email: nga@ccihp.org.

ĐỒNG Ý THAM GIA KHẢO SÁT


Question Title

* 1. Bạn có đồng ý tham gia nghiên cứu không?

T