* 1. Tänk på ett jobb du haft tidigare, nyligen eller längre tillbaka.
Från listan nedan, var vänlig och markera upp till men inte fler än 5 (fem) faktorer som var dina huvud anledningar till att du seriöst började tänka på att säga upp dig från din dåvarande arbetsgivare

* 2. När du beslöt dig för att sluta. Fanns det en utlösande faktor?

* 3. Om Ja på föregående fråga, vänligen beskriv kortfattat den utlösande faktorn

* 4. Hur lång tid tog det, från det att du började fundera på att sluta tills du faktiskt sa upp dig?

* 5. Fanns det något arbetsgivaren kunde gjort för att du skulle ändra dig och stanna kvar?

* 6. Sökte du jobb när du fortfarande var anställd?

* 7. Vilket kön?

* 8. Vilken var din ålder när du tog detta beslut?

* 9. Vänligen fyll i den bransch som arbetsgivaren verkade i då du sa upp dig.
E-post är frivilligt.

T