A TUTSZ Képzési Műhelye fel kívánja mérni, hogy a turisztikai vállalkozásoknak, intézményeknek, szervezeteknek milyen elvárásai vannak a jelenlegi és jövőbeni munkatársaikkal szemben.

Arra keressük a választ, hogy pontosan a tárgyi tudáson túl milyen készségekkel és kompetenciákkal rendelkező munkavállalókra van szüksége a vállalkozásoknak, a turizmus területén működő nonprofit szervezeteknek és intézményeknek, mire készítsék fel a különböző szinten és rendszerben működő képzőhelyek tanulóikat, hallgatóikat, milyen továbbképzésekre, tréningekre lenne a legnagyobb igény a munkavállalók fejlesztése terén?

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárul ahhoz, hogy megalapozott választ tudjunk adni a mai munkaerőpiac kihívásaira!
 
100% of survey complete.

Question Title

* 1. A turizmus mely területén működik az Ön által vezetett egység? Ha több területért is felelős, csak a fő tevékenységi kört jelölje be!

Question Title

* 2. Hány munkavállalót alkalmaznak az Ön által vezetett egységben a felsorolt formában? Ha szezononként eltérő, akkor a főszezoni helyzetet vegye alapul! (átlaglétszám, fő)

Question Title

* 3. Van-e betöltetlen pozíció az Ön által vezetett egységben?

Question Title

* 4. Jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyekkel kell rendelkeznie legalább az Önhöz jelentkező szakmunkásoknak, vagy a legfeljebb középfokú végzettséget igénylő adminisztratív munkakörökbe?

Question Title

* 5. Jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyekkel kell rendelkeznie legalább az Önhöz jelentkező közép- vagy felsővezetői munkakörökbe?

Question Title

* 6. Válassza ki azt az Ön számára legfontosabb 5 kompetenciát, ami szükséges a szakmunkás bizonyítvánnyal, vagy legfeljebb középfokú végzettséggel betölthető munkakörök esetében!

Question Title

* 7. Válassza ki azt az Ön számára legfontosabb 5 kompetenciát, ami szükséges a felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök esetében!

Question Title

* 8. Állítsa sorrendbe a munkatársak kiválasztásánál felmerülő alábbi szempontokat! A legfontosabb legyen az 1., a legkevésbé a 10.! Azonos sorszámot nem kaphatnak a felsorolt szempontok.

Question Title

* 9. Fogadnak-e szakmai gyakornokokat az Ön által vezetett egységben?

Question Title

* 10. Ha fogadnak szakmai gyakorlatra diákokat, jellemzően mely pozíciókban foglalkoztatják őket?

Question Title

* 11. Mennyire elégedett a frissen végzett, legalább középfokú végzettséget szerzett pályakezdők szakmai tudásával és kompetenciáival?

egyáltalán nem aktuális tudásukra építve további képzésre van szükség azonnal önállóan bevethetők
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Mennyire elégedett a frissen végzett, legalább felsőfokú végzettséget szerzett pályakezdők szakmai tudásával és kompetenciáival?

egyáltalán nem aktuális tudásukra építve további képzésre van szükség azonnal önállóan bevethetők
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Milyen ismeretek oktatását javasolja az eddigieken felül még a középfokú szakmai képzésben?

Question Title

* 14. Milyen ismeretek oktatását javasolja az eddigieken felül még a felsőfokú szakmai képzésben?

T