Tässä kyselyssä kartoitetaan tunteita ja emotionaalisia kokemuksia, jotka liittyvät surullisen musiikin kuunteluun.

Kun käytämme käsitettä 'surullinen musiikki', tarkoitamme musiikkia, jota kuulija voi pitää jollakin tapaa surullisena (musiikki on surullisen kuuloista, musiikki luo surullisen tunnelman, musiikin kuulijalle välittämä tarina on surullinen jne.).

Ole hyvä ja lue jokainen kysymys huolella. Vastaa rehellisesti, mutta älä jää miettimään yksittäisiä vastauksiasi liikaa; ensimmäinen mieleen tuleva asia on yleensä paras vastaus. Kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.


Kysely koostuu neljästä osuudesta, ja vastaamiseen kuluu aikaa noin 20 minuuttia. Älä kirjoita nimeäsi tai merkitse henkilöllisyyttäsi muulla tavoin mihinkään kyselyn osaan; haluamme, että vastauksesi pysyvät täysin anonyymeina.

Tämä kysely on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Jyväskylän musiikin laitoksen tutkimusprojektia nimeltä Surun suloisuus. Projektia johtaa professori Tuomas Eerola. Lisätietoja saa häneltä sähköpostitse (tuomas.eerola@jyu.fi).

Question Title

* 2. Sukupuolesi

Question Title

* 3. Asuinalueesi postinumero

Question Title

* 5. Koulutustausta

Question Title

* 6. Kuinka usein kuuntelet musiikkia?

Question Title

* 7. Musiikillinen harrastuneisuus

Question Title

* 8. Kuinka usein kuuntelet surullista musiikkia?

T