วันเสาร์ที่ 05 กรกฏาคม 2557
เวลา 10.00 - 16.00น.
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
ร่วมงานฟรี!

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล

Question Title

* 2. อายุของนักเรียน

Question Title

* 3. จำนวนที่นั่งที่ต้องการสำรอง

Question Title

* 4. Email

Question Title

* 5. เบอร์โทรติดต่อ

Question Title

* 6. คุณสนใจเข้าร่วมสัมมนาหรือไม่

Question Title

* 7. คุณทราบข่าวเรื่องกิจกรรมนี้ได้อย่างไร

Thank you very much for your interest. For more information, please contact us at 02-657-5678 or educationuk@britishcouncil.or.th.

T