• English
  • Gaeilge

Fáilte Romhaibh!

Cuireann Tobar Dhuibhne, Plean Teanga Chiarraí Thiar, fáilte mhór romhat an ceistneoir seo a líonadh isteach.

Ba bhreá le Tobar Dhuibhne cloisint ó phobal Chorca Dhuibhne, agus eile, ar conas atá ag éirí linn an Plean Teanga a chur i bhfeidhm sa cheantar. Is Plean Teanga 7 mbliana é, agus tá dhá bhliain díreach críochnaithe againn, mar sin tá fuíollach ama go fóill ag daoine ionchur a bheith acu sa Phlean. Ba bhreá linn an oiread aiseolais agus moltaí a fháilt agus deis a thabhairt arís don bpobal a dtuairimí a léiriú agus Tobar Dhuibhne ag feidhmniú an Phlean seo.

Ní bheidh ainm nó sonraí na bhfreagróirí le tabhairt, ach ag an deireadh beidh deis ann do shonraí a chur ar aghaidh neamhspléach ón gceistneoir chun duaiseanna a bhuachaint!
0 den 26 fhreagra
 

T