Denna enkätundersökning görs av Halmstad Högskola i samarbete med Vårdförbundet och med stöd från Vinnova. Syftet är att kartlägga stress bland sjuksköterskor i Hallands län. Då skönlitteratur och samtal om skönlitteratur har kopplats till lägre stressnivåer finns även frågor om läsvanor och läsupplevelser med i enkäten. Tiden för att svara på enkäten är normalt 5-15 minuter. Svaren behandlas anonymt.

Question Title

* 1. Vilket kön identifierar du dig med?

Question Title

* 2. Vilken åldersgrupp tillhör du?

Question Title

* 3. Vilken typ av arbetsplats jobbar du på?

Question Title

* 4. Hur många års erfarenhet har du som sjuksköterska?

Question Title

* 5. Har du varit sjukskriven pga stress de senaste tolv månaderna?

Question Title

* 6. I vilken grad upplever du negativ stress i mötet med patienter eller anhöriga?

Question Title

* 7. I vilken grad upplever du negativ stress i mötet med kollegor (ej läkare)?

Question Title

* 8. I vilken grad upplever du negativ stress i mötet med läkare?

Question Title

* 9. I vilken grad upplever du negativ stress i mötet med chefer/skiftansvariga?

Question Title

* 10. Upplever du att medicinska beslut krockar med dina egna värderingar?

Question Title

* 11. Upplever du din arbetsbelastning som en negativ stressfaktor i mötet med patienter?

Question Title

* 12. Hur mycket upplever du att du engagerar dig i patienter i allmänhet?

Question Title

* 13. Upplever du att dina värderingar krockar med andras i mötet med patienter eller anhöriga?

Question Title

* 14. Orsakar dessa värderingskrockar negativ stress för dig?

Question Title

* 15. Känner du dig sårbar i mötet med patienter eller anhöriga?

Question Title

* 16. Känner du dig maktlös på jobbet?

Question Title

* 17. Brukar du fundera på hur patienter upplever sin sjukdom?

Question Title

* 18. Brukar du fundera på hur patienter upplever den vård de får?

Question Title

* 19. Brukar du fundera kring patienters livssituation utanför sjukhuset/kliniken/vårdcentralen?

Question Title

* 20. Upplever du att du har stöd på jobbet att bearbeta de känslor som uppstår på jobbet?

Question Title

* 21. Finns det rutiner och strategier för att bearbeta negativa möten med patienter och anhöriga?

Question Title

* 22. Får du tid till strukturerad reflektion från din arbetsgivare?

Question Title

* 23. Upplever du att återhämtningen efter arbetet påverkar din fritid negativt?

Question Title

* 24. Beskriv kort en situation på jobbet som du tycker kan vara svårhanterad och därför stressande.

Question Title

* 25. Vilken rutin eller strategi hjälper dig bäst att hantera negativa möten och därmed motverka negativ stress på jobbet?

Question Title

* 26. Hur ofta läser du skönlitteratur? (eller lyssnar till ljudböcker)

Question Title

* 27. Upplever du att det är lätt att komma igång med läsningen när du vill läsa?

Question Title

* 28. Vad stämmer på dig?

Question Title

* 29. Tror du att skönlitteratur kan påverka hur du ser på andra eller ge dig insikt i dig själv?

Question Title

* 30. Är du villig att bli kontaktad för att diskutera din läsning och hur den påverkar dig? Skriv i sådana fall kort till anna.fahraeus@hh.se. Det mejlet har ingen koppling till dina svar här. Enkäthanteringen är fullt anonymiserad.

Question Title

* 31. Kryssa för det som stämmer för dig.

Question Title

* 32. Vilka genrer läser du?

Question Title

* 33. Vad läser du helst?

Question Title

* 34. Vilken bok har gjort intryck på dig? Varför?

0 of 34 answered
 

T