Vážená paní, vážený pane,

jménem Místní akční skupiny Mezilesí, z.s. (více o nás na www.masmezilesi.cz), si Vás, jako občana žijícího nebo pracujícího v obci zahrnuté do územní působnosti MAS Mezilesí, dovolujeme oslovit s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku. Dotazník představuje důležitý zdroj názorů občanů pro připravovanou novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezilesí, na jejímž základě mimo jiné budou moci obce, podnikatelé, spolky čerpat v období 2021 – 2027 finanční prostředky z grantů evropských fondů.

Dotazníkové šetření je anonymní, jeho výsledky budou využity pouze pro přípravu nové Strategie a nebudou poskytnuty třetím stranám. Kompletně vyplněné dotazníky s uvedenou e-mailovou adresou budou do 31. 1. 2021 slosovány o ceny. Sledujte prosím aktuality na www.masmezilesi.cz.

Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 15 minut a z důvodu zachování anonymity ho není možné přerušit ani se k němu vrátit později. Po zvolení možnosti / uvedení komentáře pokračujte kliknutím na tlačítko "Další" v dolní části obrazovky.

T