1.

STGM 2014 yılından bu yana, Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi’ni (Triple A Project) yürütüyor. Bu proje ile STGM Türkiye’de yurttaşların hak ve yükümlülükleri konusunda çalışan örgütlerin haritalandırılması ve bunlar arasında bir iletişim bağı kurulmasını hedefliyor. Böylece, yurttaşların bir sorunla karşılaştıklarında bilgi edinebilecekleri, danışabilecekleri, yardım alabilecekleri STÖ’lere rahat ulaşması amaçlanıyor.

Bu çalışmada bize yardımcı olmanız için aşağıdaki kısa anketi doldurmanızı saygılarımızla rica ediyoruz.

Question Title

* 1. Lütfen, kuruluşunuz ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri yazınız.

Question Title

* 2. Kuruluşunuzun Niteliği Nedir?

Question Title

* 3. Kuruluşunuz çalışma alanı nedir?

Question Title

* 4. Yurttaşlara yukarıda sözü edilen yardım/destek hizmeti veriyor musunuz? Vermeyi planlıyor musunuz?

 
50% of survey complete.

T