Dank alvast voor de moeite! Thank you!

Beste buren in het Statenkwartier, Dear neighbors (for English, see below)

Fijn dat jullie meedoen aan dit Statenwarmte onderzoek. We onderzoeken welke wensen en oplossingen van belang zijn bij het verwarmen van de woningen in de wijk op het moment dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van aardgas. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we jullie graag naar www.statenwarmte.nl.

De enquête bestaat uit zeventien vragen; een aantal is snel te beantwoorden, de andere hebben wat meer overweging nodig. In eerste instantie stelden we de vragen tijdens interviews, daarbij was het mogelijk om toelichting te geven op de vragen. Mochten jullie daarom tijdens deze enquête onduidelijkheden tegenkomen, neem dan contact op met Tom Egyedi via tom@publiekeversnellers.nl of kom langs tijdens het Statenwarmte inloopspreekuur. Het spreekuur is elke zaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur in Doppio aan de Frederik Hendriklaan.

De uitkomst van het onderzoek wordt teruggekoppeld tijdens de bijeenkomst op zondagmiddag 3 februari 2019 vanaf 14.00 uur in het Couveehuis en op 17 april in de avond. 

We zien jullie graag daar!

Het team van Statenwarmte

------------

A native speaker English?  Please help us by improving the English texts below! contact tom@publiekeversnellers.nl . 

Thank you for participating in this Statenwarmte questionnaire . We want to find out what is important to you as a future heating source for your homes and for cooking for when natural gas will not be available for heating and cooking anymore (somewhere around 2030?). For more information on this subject we want to refer you to www.statenwarmte.nl.

The questionnaire consists of seventeen questions; some can be answered quickly, the others need more consideration. If the questions are unclear, please contact Tom Egyedi via tom@publiekeversnellers.nl or visit us during the Statenwarmte consultation hour. The consultation hour is every Saturday between 9 am and 11 am in Doppio on the Frederik Hendriklaan.

The results of this questionnaire will be made public during the meeting on Sunday afternoon, February 3, 2019 from 2 pm at the Couveehuis and on April 17 in the evening (for details, see Statenwarmte.nl, 'wijkbijeenkomsten'). 

Question Title

* 1. Woon je in het Statenkwartier? Do you live in the Statenkwartier? 

Question Title

* 2. Ben je eigenaar-bewoner of huurder? Are you a home owner or are you a tenant?

Question Title

* 3. Hoeveel maanden per jaar woon je gemiddeld in het Statenkwartier? / How many months a year do you live in the Statenkwartier

Question Title

* 4. Op welke manier verwarm je je woning op dit moment? / How do you heat your home at the moment?

Question Title

* 5. Heb je al aanpassingen aan je woning gedaan om deze te verduurzamen? Zo ja, zie hieronder voor voorbeelden. / Have you already taken some measures  to make your home more sustainable (environmentally friendly)? If so, which ones? See below for some examples ...

Question Title

* 6. Wat vind je een belangrijk aspect voor een eventueel nieuwe wijze van verwarmen? Op een schaal van 1 (totaal niet belangrijk) tot 5 (neutraal), tot 10 (extreem belangrijk). Hoe belangrijk is voor jou ... / A possible new way of heating your home, how important is it to you on a scale of 1 (not important at all) to 10 (extremely important)  ...

  1 dit aspect is niet belangrijk / not important 2 3 4 5 neutraal / neutral 6 7 8 9 10 heel belangrijk aspect / very important
dat het duurzame warmte betreft (hernieuwbaar door zon, wind of bodem) / that the heat is sustainable (solar, wind, geothermal)
de kosten van de geleverde warmte (doorlopende maandelijkse energiekosten) / the monthly costs you pay for heating your home
dat er gedoe is in uw woning omdat je aanpassingen moet laten doen, b.v. extra isoleren of vloerverwarming of installateurs in uw huis of verschuiven van meubels, ongeveer 1 of 2 dagen last / the hassle inside in your home when renovating, for example extra insulation or floor heating, furniture has to be moved, you have to clean afterwards, 1 or 2 days of hassle
dat eventueel de straat open moet om nieuwe leidingen te leggen / that there will be some digging outside to put in new pipes under the pavement or road
vind je het belangrijk dat de nieuwe oplossing geluidloos is (voorbeeld: de buitenunit van een warmtepomp maakt een klein beetje geluid zoals een airco-unit, sommige mensen zijn daar heel gevoelig voor, andere niet) / the level of noise of the new device (e.g. the outside unit of a heat pump sometimes sounds like an airco unit)
dat je de komende tijd goed wordt voorgelicht  over dit proces / that you are being well informed about the process
dat je zelf (of de wijk) inspraak hebt op de nieuwe manier van verwarmen en de bijbehorende prijs? (niet belangrijk: ik vertrouw erop dat de gemeente het goed voor me regelt, belangrijk: ik wil mede sturing geven/invloed uitoefenen) / that you have the possibility to influence the decision and the price of a possible new way of heating our homes (not important: I rely on the municipality, important: I want to be able to influence the final decision on what is going to replace natural gas)

Question Title

* 7. We willen ook graag gevoel krijgen welk type warmte-oplossing je aanspreekt en hoe je dit geregeld wilt zien. Over het regelen, wil je het: ... / we would like to get a feeling about the type of heating solution you prefer and the governance ... about the way of organising a new solution, do you want to ...

Question Title

* 8. Wat voor soort oplossing heeft je voorkeur? De genoemde voorbeelden zijn puur ter illustratie en niet uitputtend. / What kind of solution do you prefer? Some examples: 

Question Title

* 9. Wat maakt dat je voorkeur hebt voor deze oplossingen bij de vorige twee vragen? …. / why do you prefer the solutions of the last two questions above? 

Question Title

* 10. Ben je bereid om je woning te laten isoleren voor een bedrag van maximaal € 15.000,- indien je dit bedrag binnen een termijn van 10 jaar terugverdient door verminderde energielasten? / Are you prepared to insulate your home by spending  a maximum of € 15.000,- if you could earn back the money in 10 years by monthly lower costs of energy?

Question Title

* 11. Ben je bereid om je woning te laten isoleren voor een bedrag van € 15.000,-, waarbij je niets betaalt, maar de investeringskosten door een bank worden gedragen? Terugbetaling van de lening vindt plaats op basis van een besparing van de energielasten in de komende 10 jaar. / Are you prepared to insulate your home by spending € 15.000,-  - but you don't pay it yourself but via a bank loan which will be paid back in 10 years by monthly savings through lower energy costs?

Question Title

* 12. Zoals 10 tuinders in het Westland samen een geothermiebron kunnen betalen (boring de grond in, 2 km diep) om goedkopere warmte te krijgen, zo kunnen 1.000 bewoners van het Statenkwartier dat misschien ook. Stel dat er een garantieregeling zou komen van de overheid, waarbij je inleg in een collectieve voorziening Statenkwartier (b.v. warmtenet of geothermiebron of biogasleiding)  zou worden gegarandeerd en op ieder moment weer opvraagbaar is (nul risico, verder geen rente-inkomsten), zou je dan bereid zijn hierin te investeren en zo ja in de orde van grootte van welk bedrag? / Like 10 farmers in the Westland can pay for a geothermal source (drilling into the ground, 2 kilometers deep, pumping up hot water) to get cheaper heating, perhaps so can 1.000 inhabitants of the Statenkwartier. Suppose your investment would be guaranteed by the government and you could get your money back at any time, would you invest in a collective solution without any return on investment, and if so, how much would you invest?

Question Title

* 13. Stel dat er een garantieregeling zou komen van de overheid, waarbij je inleg in een collectieve voorziening (b.v. warmtenet of geothermiebron of biogasleiding) Statenkwartier zou worden gegarandeerd en op ieder moment weer opvraagbaar is, inclusief 2% rente per jaar, zou je dan bereid zijn hierin te investeren en zo ja in de orde van grootte van welk bedrag? / Suppose your investment would be guaranteed by the government and you could get your money back at any time, would you invest in a collective solution with a return on investment of 2% per year, and if so, how much would you invest?

Question Title

* 14. Stel dat er geen garantieregeling zou komen van de overheid, maar de mogelijkheid wordt geboden om risicodragend te participeren in een warmtenet of warmtebron, met rendement-ambitie van 5-8 %, waarbij ook warmtebedrijven en operators participeren, zou je dan bereid zijn hierin te investeren? Zo ja in de orde van grootte van welk bedrag? / Suppose your investment would not be guaranteed by the government would you invest in a collective solution in which commercial companies also invest, with an ambition of a return on investment of 5 - 8% a year, and if so, how much would you invest?

Question Title

* 15. Wilt u ... / Do you want to ...

Question Title

* 16. Mogen wij u over in de toekomst, b.v. over een half jaar nogmaals benaderen over dit onderwerp?  / Can we contact you again in (for example) half a year about this subject? 

Question Title

* 17. Als u bij vraag 15 a of b heeft ingevuld (of 'ja bij 16) dan hebben we uw naam en e-mailadres nodig. We gebruiken deze gegevens alleen in het kader van het project Statenwarmte. / if you have answered a. or b. for question 15 (or 'ja' for 16), we need your name and email address. We will use the information only for the project.

T