Pengenalan

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sedang menjalankan soal selidik bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai tahap kepuasan pelanggan terhadap penyampaian perkhidmatan yang disediakan oleh SSM.

Semua maklumat yang diterima adalah sulit dan akan digunakan untuk menambahbaik penyampaian perkhidmatan SSM ke arah yang lebih cemerlang.

Soal selidik ini disediakan dalam dwibahasa dan hanya mengambil masa 5 minit sahaja untuk dilengkapkan. Ia merangkumi beberapa jenis perkhidmatan SSM seperti berikut:
 1. Perkhidmatan Kaunter SSM
 2. Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan melalui BSN
 3. Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan melalui Bank Rakyat
 4. Portal MyCoID
 5. Portal MyLLP
 6. Portal BizTrust
 7. Portal EzBiz Online
 8. Mesin Kiosk EzBiz
 9. Portal e-Info
 10. Portal MYDATA SSM
 11. Pusat Panggilan SSM
Maklum balas anda amat kami hargai. Terima kasih di atas kerjasama anda. 

Companies Commission of Malaysia (SSM) is conducting a customer satisfaction survey on services rendered by SSM.

All information received will be kept confidential and used internally for SSM service delivery excellence enhancement.

It is prepared in dual language and takes 5 minutes to complete. The questionnaires comprised of the following services:
 1. SSM Counter Services
 2. Business Registration Renewal through BSN
 3. Business Registration Renewal through Bank Rakyat
 4. MyCoID Portal
 5. MyLLP Portal
 6. BizTrust Portal
 7. EzBiz Online Portal
 8. EzBiz Kiosk Machine
 9. e-Info Portal
 10. MYDATA SSM Portal
 11. SSM Contact Centre
Your feedback is highly appreciated. We thank you for your cooperation. 

T