Dane satelitarne w Startupach UJ

WSPIERAMY MŁODY BIZNES BRANŻY KOSMICZNEJ.
Dowiedź się jak stworzyć startup/biznes korzystając z darmowych danych satelitarnych. Jakie dane są dostępne i co można monitorować. Jak wykorzystać niszę aby wyprzedzić konkurencję.
Jak pozyskać 50.000 euro na rozwój startupu i jak dostać się do Akceleratora wspierającego branżę kosmiczną.

19 PAŹDZIERNIKA 2018
Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS)
SALA: A-1-06
GODZINA: 13:30


Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Question Title

* 2. Adres email

Question Title

* 3. Uczelnia / Firma

Question Title

* 4. Specjalizacja / Kierunek

Question Title

* 5. Na jaki jesteś etapie?

Question Title

* 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w związku z realizacją wydarzenia: Dane satelitarne w Startupach oraz wydarzeń dotyczących sektora kosmicznego i nowych technologii organizowanych przez KPT.

Question Title

* 7. Wyrażam zgodę na przetwarzania przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z udziałem w wydarzeniu Dane satelitarne w Startupach.

Question Title

* 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia, w celach marketingowych i promocyjnych obejmujących w szczególności informowanie o ofertach wsparcia, eventach branżowych, technologicznych oraz projektach realizowanych przez KPT. Informacje będą przesyłane drogą elektroniczną.

Question Title

* 9. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, jako administrator danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU.L nr 119, str.1) zwane dalej: RODO informuje, że:
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wydarzeniu;
  • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych;
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią RODO;
  • w celu realizacji uprawnieni lub zgłaszania incydentów należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym iodo@kpt.krakow.pl;
  • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych jest ona ważna przez okres 10 lat;
  • masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

T