Dades del / de la sol·licitant

DIF-IMP-020 Sol·licitud tutor/a

Question Title

* 1. Nom tutor/a

Question Title

* 2. Sexe:

Question Title

* 3. E-mail tutor/a

Question Title

* 4. Telèfon mòbil tutor/a

Question Title

* 5. Nom de l'entitat del PCB on treballa

Question Title

* 6. Telèfon tutor/a del laboratori

Question Title

* 7. Nom de l'investigador/a principal o CEO

Question Title

* 8. Cognoms de l'investigador/a principal o CEO

Question Title

* 9. E-mail investigador/a principal

Question Title

* 10. Telèfon investigador/a principal o CEO

Question Title

* 11. Àrea temàtica on treballa el tutor/a

Question Title

* 12. Descripció de les temàtiques i tècniques en què pot assessorar

Question Title

* 13. Número de treballs de Recerca (TR)  a tutelar

Question Title

* 14. Exposo:

Question Title

* 15. Protecció de dades

T